Et spann med kjære minner

image

Jeg er i Folldal denne helgen sammen med familien. Her eier foreldrene mine huset etter mormor. Mens jeg lette nede i hennes gamle matkjeller etter noe helt annet kom jeg over et gammel metallspann fra Birøkterlaget.

Som birøkter var det jo artig å finne gammel embalasje fra Birøkterlaget, men for meg betydde det mye mer. Selvsagt var det artig å finne noe av hobbyinteresse fra min mormor. Men enda morsommere var det at dette spannet hadde hun fra min bestefar (på farsiden). Jeg har nevnt tidligere i denne bloggen at han var birøkter, men han døde altså da jeg var bare 8 år gammel. For meg står minnene om hans birøkt sterkt og er nok hovedårsaken til at jeg i det heletatt begynte å tenke på birøkt.

Alt fra hans birøkt er borte idag siden han solgte alt sammen et par år før han døde. Det eneste jeg hadde fra før var en bitømmer i metall med litt rust på. Dermed står dette spannet for meg som et klenodium. Spannet fikk jeg av foreldrene mine, og det vil bli tatt godt vare på sammen med bitømmeren.