Ordliste

1. avlegger

Birøkteren tar ut en del rammer med yngel for fôr og setter i egen kasse. Biene produserer dermed ny dronning og danner nytt samfunn. Gjøres for å øke kubeantallet. Kan også gjøres for å hindre sverming ved å dele kuben før biene gjør det selv, og etter en stund når svermetranger er over, slå dem sammen igjen dersom man ikke ønsker flere kuber. På denne måten mister man ingen bier.

2. avlegger

Bifolk startet med bier fra en annen kube (morkube). Vi kaller den gjerne avlegger til den er fullt etablert.

3. avleggeren

Bifolk startet med bier fra en annen kube (morkube). Vi kaller den gjerne avlegger til den er fullt etablert.

4. Birøkteren

Medlemsblad for Norges Birøkterlag

5. bistyrke

betegnelse på bimengden i kuba. Sier hvor mange rammer som er fullstendig dekket av bier (selv om de i praksis gjerne er fordelt på flere rammer enn de dekker helt).

6. bitømmer

innretning som slipper biene igjennom kun den ene veien. Settes mellom skattekassene og yngelkassa for å tømme skattekassene.

7. brix

Måleskala for vektprosent av sukker i en væske.

8. bukløp

Ukontrollert avføring hos biene inne i kuba i forbindelse med overvintring.

9. bunnbrett

Står under yngelkassa (nederste kasse). Har en åpning på ene siden der biene kan fly ut, og ofte netting eller gitter i bunnen for lufting.

10. byggeanvisning

voksplate med omriss av celler. Settes inn i rammer og sørger for at biene bygger voksen sin der birøkteren vil (og f.eks. ikke på skrå)

11. diagnosebrett

brett som stikkes inn i bunnbrettet. Når man trekker det ut kan man ta nedfallsprøver (for bisykdommer) og telle varroanedfallet (som indikerer hvor hardt angrepet en kube er av varroa)

12. drone

hannbie

13. droneutskjæring

Metode for å begrense varroautviklingen (midd) i en kube. Varroaen formerer seg åtte ganger oftere i droneceller, og ved å skjære ut disse med jevne mellomrom begrenser man varroaen betraktelig.

14. droneutskjæringer

Droneutskjæring: Metode for å begrense varroautviklingen (midd) i en kube. Varroaen formerer seg åtte ganger oftere i droneceller, og ved å skjære ut disse med jevne mellomrom begrenser man varroaen betraktelig. Voksen man skjærer ut kalles droneutskjæringer

15. dronninggitter

gitter hvor mellomrommene er for små for dronningen, men store nok for arbeiderne. Dronninga kan derfor ikke passere dette.

16. dronninggitteret

gitter hvor mellomrommene er for små for dronningen, men store nok for arbeiderne. Dronninga kan derfor ikke passere dette.

17. hc

Honningcentralen - Andelseierlag som selger det meste av honningen som finnes i butikkene, både fra norske birøktere og importert honning. De selger også utstyr til birøktere.

18. helkasse

vanlig (fullstørrelse) kubekasse

19. helramme

ramme som passer i en helkasse (standardkasse)

20. Honningcentralen

Andelseierlag som selger det meste av honningen som finnes i butikkene, både fra norske birøktere og importert honning. De selger også utstyr til birøktere.

21. håndløsner

Redskap for å løsne lynghonning. Lynghonningen er seig og vanskelig å få ut av cellene, men ved å stikke inn nåler i cellene blir honningen flytende nok til å slynges.

22. innskuddsforer

Også kalt foringsramme. settes på plassen til en vanlig ramme inne i yngelkassa. Inneholder sukkersirup eller tørt sukker.

23. kantskraper

Lang stang med vinkel i enden. Brukes i en topplistkube for å løsne evt. voks fra veggen før man løfter opp en list.

24. kubekrakk

krakk/stativ som kuben står på

25. kubeskrape

redskap med flere funksjoner. Skrape i en eller begge ender. Brukes bl.a. for å skrape vekk villbygg og propolis og for å løsne rammer som sitter fast.

26. maursyre

Brukes i behandling mot varroa-midd. I motsetning til oksalsyre kan denne brukes selv om det finnes forseglet yngel i kubene. Legges på en fille eller lignende på toppen over rammene, eller i bunnen av kuba. Syredampen dreper midden.

27. NBL

Norges Birøkterlag

28. oksalsyre

Syre som kjøptes i pulverform, og blandes i vann. Sprøytes på biene. Kan kun brukes dersom det ikke er lukket yngel i kubene. Syra trenger ikke igjennom lukkede celler, og dreper derfor heller ikke midd som lever i lukkede yngelceller.

29. propolis

stoff som biene tetter sprekker og binder ting sammen med. Lages bl.a. av kvae.

30. pukkelyngel

Droner fra drone-egg lagt en arbeidercelle av dronemor (dronning som legger kun drone-egg) eller arbeider.

31. rammehenger

stativ som henges på kuba når man inspiserer. På denne kan man henge inntil tre rammer, og slipper dermed å sette dem på bakken støttet inntil kuba som har en del ulemper.

32. refraktometer

Instrument for å måle vanninhold i honning. Viktig å kontrollere for å unngå gjæring.

33. røykpuster

Har et brennkammer og en blåsebelg. Med denne blåser man røyk inn i kuba. Dette roer ned biene men er ikke skadelig i de mengdene som brukes.

34. skattekasse

Kubekasser over yngelkassa (nederste kasse)

35. skrellgaffel

gaffel med mange tynne tenner. Brukes primært for å skrelle av toppen av lukkede honningceller.

36. skrellvoks

Voksen som dekker/lukker cellene og som skrelles av cellene før slynging.

37. slynge

(honningslynge) - Sentrifugisk innretning. Man setter honningrammer ned i slynga, og honningen slynges ut av cellene.

38. snelgrovebrett

brett som legges mellom to kasser og dermed deler kuben. Det er mulig å lage flyåpninger på tre av sidene på både oversiden og undersiden av delingsplaten. Brukes for svermkontroll der det settes en avlegger over brettet.

39. solvokssmelter

Isolert kasse med glasslokk. Man legger dronutskjæringer og andre voksrester i kassa og plasserer den på skrå på en solrik plass slik at voksen smelter i solvarmen. Man filterer voksen gjennom en sil og den samles opp i en skål under.

40. startstripe

En “stripe” med noen cm med byggevoks som man fester under en list for at biene skal starte med å bygge voksen sin på riktig sted. Som regel brukt i topplistkuber, men kan også brukes i vanlig birammer.

41. sverm

Når biene skal formere seg i naturen så deler sterke kuber seg. Biene som forlater morkuben kalles en sverm. Dette er ikke ønskelig for en birøkter som dermed mister mange bier og dermed mye honning.

42. topplistkube

Avlang kube av afrikansk opprinnelse. Istedenfor rammer har man lister hvor biene bygger uten annen anvisning enn en liten startstripe. Listene ligger tett sammen slik at de danner et tett lokk, men er brede nok til at det blir biveg mellom voksen under listene.

43. trakémidd

Snyltedyr som er svært uheldig for biene. Foreløpig finnes de kun på vestlandet i Norge.

44. varroa

Midd. Formerer seg i yngel, men lever også på voksne bier. Kan drepe en kube på et par år.

45. yngelkassa

Kasse hvor dronninga får lov å legge egg (dvs. kasse under dronninggitteret).

46. yngelkasse

Kasse hvor dronninga får lov å legge egg (dvs. kasse under dronninggitteret).