Innhøsting

Denne helgen hadde jeg bestemt meg for å høste inn honningen. Jeg målte vekta på rammene to uker på rad, og så ingen endring i vekt (se tidligere poster). Jeg tok dette som et tegn på at alle trekk var over, også lyngtrekket. Jeg har som tidligere nevnt ikke slynget sommerhonningen for seg selv, så all honningen sto på kuba.

Før innhøstingen er det en god idé å sette på en bitømmer.  Man setter da inn et bitømmerbrett mellom skattekassene og yngelkassa.  I dette brettet er det et hull i midten.  Her setter man en bitømmer som er et innretning som slipper biene igjennom i bare en retning.

Når biene som er i skattekassa blir adskilt fra dronninga, vil de snart prøve å komme seg nærmere henne.  De finner etterhvert hullet og går via bitømmeren og over til yngelkassa.  Når de først har kommet hit kommer de ikke tilbake.

Det er to typer bitømmere som er vanlig i Norge.  Den ene, kalt Portman i USA, er en liten sak man setter nede i hullet i bitømmerbrettet.  Biene passerer to fjærer som de må presse fra hverandre for å passere, og som spretter igjen bak dem.  Denne er meget sikker i forhold til at biene ikke klarer å gå tilbake, men det tar et par dager å tømme skattekassa.  Dessuten kan droner som er større enn arbeiderne sette seg fast og stanse helle tømmeprosessen.  Den andre typen er den dere ser på bildet her.  Den  har to sett med sluser som bare snevrer seg inn, men har ikke fjærer.  Siden det ikke er fjærer så passerer biene enkelt.  De sliter med å finne veien tilbake, men står den på noen dager, så finner de veien tilbake etterhvert.  Jeg brukte denne og satte den på sent på kvelden før jeg skulle høste.

For de av dere som har sette denne før vil nok umiddelbart reagere på monteringen på bildet.  Bitømmeren skal stå på skrå, fra hjørne til hjørne!  Dette skjønte ikke jeg, og pinlig nok konkluderte jeg med at denne nok ikke passet til norsk standard, og kappet av en halv centimeter på hver side får at det skulle være plass til biene å komme ut.  Oppklaringen kom da jeg snakket med Ole-Dag på telefon.  Enda et rart spørsmål han har måttet svare på :-)

Jeg kom tilbake dagen etter i ellevetiden, men dette var nok litt tidlig med tanke på når jeg satte på bitømmeren.  Jeg hadde nok halvert mengden bier i kassa, men det var altså mange igjen.  Det hjalp vel heller ikke på at hullene ble noe større som resultat av kappingen min med baufil.  Dessuten hadde jeg latt dronninggitteren stå på under siden det var så mørkt da jeg kom til bigården (jeg bare dytta inn bitømmerbrettet mellom kassene).  Det var nok heller ikke så lurt.  Dermed måtte jeg børste alle rammene, og operasjonen med bitømmeren var vel mer eller mindre bortkasta.

Jeg satte en tom kasse ved siden av den fulle.  Så tok jeg en og en ramme fra den fulle, børstet bort alle biene og satte i den andre.  Biene er i fullt robbemodus på denne årstiden og oppsøker alt som lukter honning.  Dermed kom biene fort tilbake.  Jeg la et brett over den tomme kassa etterhvert som jeg fyllte den.  Det ble med et par-tre bier i hver av kassene, men etter at de hadde fyllt seg med honning fløy de ut mens jeg bar dem ned til bilen.  Det var ingen bier igjen da jeg tok dem inn i bilen.  Været var heldigvis bra, og det var ikke mange bier som angrep, og jeg trengte svært lite røyk.

Tilbake sto yngelkassa, og denne hadde nå en betydelig mengde bier nå som plassen de hadde å boltre seg på var redusert til en tredjedel.

I topplistkuba så alt bra ut.  Jeg så dronninga, og det var yngel i alle stadier.  De hadde imidlertid lite fôr, og jeg fôret begge kubene med 2.5 liter 1.7:1 sirup (det blir ikke snakk om å høste noe mer fra yngelkassa i den vanlige kuba, for det var veldig lite honning der).

Men det er et problem i topplistkuba.  Den står med 15 lister, og yngelen er spredt utover nesten alle rammene.  Dette skyldes at den arvet mange rammer fra den havarerte kuba, og disse var fulle av pollen og litt honning.  Dermed har dronninga måtte spre yngelen ganske mye.  Dette er i grunnen ganske snodig, for det er en betydelig spredning, og jeg fant yngel på 13 av listene (selv om tre-fire av dem hadde svært lite)!! Til vinteren begrenser jeg plassen til et sted mellom 7 og 10 lister tenker jeg, og dermed må mange bort.  Etter litt konsultasjon med Ole-Dag er planen å småfore dem til yngelen er borte.  Da flytter jeg over alle overskuddsrammer til andre siden av en skillevegg og lar biene tømme disse selv.  Så forer jeg dem inn for vinteren.

Det var noen veps i kuba, noe jeg ble litt bekymra for.  Ole-Dag mente dette gikk greit og at det ikke var flere enn at biene hamlet opp med dette selv.  Etter at jeg snakka med ham så jeg faktisk en veps bli halt ut av kuba av et par bier.

Da jeg kom hjem var det slyngingen av honningen som sto for tur.  Mer om dette i neste blog-post.  Følg med, følg med :-)