Første inspeksjon

Våren har kommet

Våren har kommet

Jeg har vært et par turer til bikubene på denne siden av årsskiftet, men jeg hadde enda ikke foretatt noen skikkelig inspeksjon. I helgen som var sto årets første skikkelige inspeksjon for tur. Det var ordentlig trivelig å komme dit og se summende bier trekke inn lysegult pollen.

Det var langt mindre snø rundt kubene denne gangen enn helgen før. Temperaturen var rundt 9-10 grader i skyggen. Sola hadde dessverre flyttet seg fra kubene før jeg kom dit. Med tanke på yngelen betydde det at jeg burde være ganske rask i inspeksjonen.

Den første kuba fikk ny (friparet) dronning i fjor. Den var den sterkeste kuben ved innhøsting og var innvintret på 8 rammer. Denne var fortsatt sterk. Det hadde gått med en del fôr. Jeg regner med de hadde klart seg en uke på det de hadde igjen, men jeg tok ingen sjanser for det var i minste laget. Jeg hadde med et par rammer med sukker fra innhøstingen i høst. Jeg tok ut den ramma med minst fôr igjen (og selvsagt ingen yngel) og erstattet med denne ramma som var nesten full med sukker.

Den fremste ramma (altså nærmest flyhullet) hadde fått litt mugg på seg. Ikke mye, men noen flekker her og der. Det må altså ha stått ganske fuktig på vårparten. Jeg brukte kubeskrapa og fjernet voksen med synlig mugg og skrapte litt langs kanten. Det gjenværende får stå til jeg får erstattet den med ny ramme med byggvoks.

Den andre kuba var litt svakere ved innhøsting enn den første. Jeg synes tendensen var nesten enda sterkere nå. Den ble innvintret på 7 rammer, men bietettheten var synlig lavere på hver ramme likevel. Denne har den gamle dronninga som nå har gjort jobben sin og bør byttes. Følgelig hadde de forbrukt mindre fôr, og jeg syntes ikke det så nødvendig ut å gi dem noe ytterligere.

Begge kubene hadde egg i rammene. Inspeksjonen gikk fort, så jeg fikk ikke sett etter noen dronninger. Men de er nå i hvertfall der :-) Ingen tegn til maur heller. Da mangler det bare å få fart på hestehoven og de andre kilder til nektar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *