Innfôringen drar ut

Lars med sukker-kanne

Lars med sukker-kanne

Dagene går fort for tida (med bl.a. bilkjøp på programmet).  Nå gjelder et å rekke å fôre biene inn før vinteren og få behandle med syre mot varroa.  Det blir mange kilo å trekke på, men heldigvis hjalp Lars meg litt med bæringen.

Biene har tatt sukkeret tregt. Jeg tok en ny tur i går (fredag).  Jeg åpnet ikke selve kubene, bare fyllte på sukker. På de 6 dagene hadde de fortsatt ikke tatt ned alt de fikk forrige gang.  De fikk 6 kg hver på søndag i 2:1 med vann, og nå var det igjen en 2-3 kg på hver av kubene tenker jeg.

Jeg er ikke nok erfaren til å anslå om de bare bruker tid, eller om det betyr at de har fått nok.  Det var en del bier ved sukkeret i begge kubene.  Topplistkuba har jo en åpen bøtte i siderommet.  Der var det mange bier som krøp rundt.  Jeg fyllte på med 2-3 kg til slik at bøtta igjen ble ganske full.

Den vanlige kuba hadde tømt det ene av de to rommene i toppfôreren (masseforer).  Dermed begynte det å “lekke” bier, og en del hadde kommet seg over i den andre delen og druknet.  Jeg er ikke så veldig imponert over designet på toppfôreren til HC.  Det burde vært forbindelse mellom de to kamrene, og det burde være mulig å lage det slik at det ikke “lekker” bier.

Det dumme med å aldri la dem gå tom er at tømmingen av de to rammene som hadde litt fôr i seg nok går dårlig.  Disse står i siderommet til topplistkuba sammen med bøtta med sukker. Jeg skal sjekke disse i morgen (søndag) da jeg tar en ny tur.

Jeg kan ikke behandle mot varroa så lenge jeg fôrer.  Jeg skulle derfor svært gjerne ha avslutta dette fort.  Den vanlige har tatt ned minst, dvs. ca. 10-11 kg. Topplistkuba 2-4 kg mer (jeg kan sjekke dette mer nøyaktig når jeg måler mengden som er igjen mer nøyaktig). Nå må jeg prøve å få klarhet i om de har fått det de skal ha, eller om de bare bruker veldig lang tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *