Innfôring

Det har vært stille fra meg en stund nå i denne bloggen. Det har skjedd mye utenom biene, og det har ikke skjedd så mye med biene :-)

Vinterfôringen har vært forsinket av at topplistkuba fortsatt har mye yngel. De hadde yngel på intet mindre enn 15 lister! Det var følgelig ikke mye yngel på hver av listene. Dette kom nok av at etter sammenslåingen med den dronningløse kuba, så ble det blandet inn lister med mange celler som var full av pollen og honning. Dronninga måtte derfor spre yngelen for å få lagt det antallet hun ønsket.

Forrige uke fikk jeg innskrenket til 9 rammer, siden 6 av listene nå var tomme for yngel. Disse ble plassert i siderommet slik at de kunne tømme dem. I kveld fikk jeg innskrenket til 7 lister. Det virker passe til bistyrken og er det jeg vil vintre inn på.

Den vanlige kuba var så vidt jeg kunne se helt tom for yngel. På mitt øyemål beregnet jeg bistyrke 8, så jeg satte inn to pakkvegger (dvs. rammer fyllt med isolasjon) og vintrer dem inn på de resterende rammene.

Jeg har ikke fått somlet meg til å hente de to kassene med rammer som de skulle renske opp i etter slynginga før nå. De hadde to kasser med rammer og så en tomkasse under fo rå hindre at dronninga trakk opp. Det virket. Dronninga gikk ikke opp. Men en veldig besynderlig ting var at en av rammene hadde forseglet fôrceller på toppen av ramma. Det kan virke som om biene samlet alle restene i en av rammene og ikke tok det ned. Denne ramma satte jeg inn til topplistkubas siderom slik at den kan tømmes.

Jeg hadde med 12 kg sukker i 2:1-siurp, og 3.5 liter 1.7:1 sirup. Dette ble fordelt likt mellom kubene. Jeg tar en tur til på søndag og gir dem mer.

Jeg har hatt på maursperrene frem til nå. Det var et poeng frem til slutten av juli, men etter det har det vært latskap som gjør at jeg ikke har fjernet dem. Det var en del bier i dem og sammen med oljerestene var det i grunnen blitt litt utrivelig. Med dette var ikke det verste. I en av plastboksene så jeg noe rart som jeg ikke skjønte hva var. Etter å ha kikket en stund gikk det opp for meg at det var en død mus. Denne hadde nok ligget der en stund, og var ikke helt som den hadde vært. Utrolig ekkelt. Denne ble kasta inn i skauen, og jeg bestemte meg der og da for å kaste alle boksene og ikke gjøre noe forsøk på å rengjøre dem for bruk neste år.

Det var bare 9 grader der nå, så det er litt for kaldt for varroa-behandling. Jeg er nok litt sent ute siden jeg først kan gjøre dette til neste helg. Jeg håper derfor på varmere vær. Det blir nok snakk om maursyre siden det er en del yngel igjen i topplistkuba. Den andre kan i og for seg få oksalsyre, men for enkelhetsskyld blir det nok maursyre på dem begge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *